Бесіда про шкоду наркотиків

Наркотики поширяться по країнах і континентах з величезною швидкістю. Наркоманія вже давно набула загрозливих масштабів. Тому заходи, спрямовані на боротьбу і профілактику масового поширення наркотиків, слід починати вже зі шкільної лави.

Що входить в поняття «профілактичні заходи»? Це різні презентації, дискусії, зустрічі з лікарями, психологами, наочні фотоматеріали та посібники. Але одна лише бесіда про шкоду наркотиків не матиме належного результату. Тому профілактика наркоманії представляє собою великий комплекс різних заходів. Тільки в цьому випадку можна говорити про високу результативність роботи.

Які заходи найбільш актуальні

Профілактичні заходи з метою попередження розповсюдження наркозалежності базуються на вирішення відразу декількох завдань. У їх число входить:

 1. Виявлення наявності випадків пристрасті до наркотиків.
 2. З’ясування причин, які провокують схильність до першої пробі наркотичного препарату.
 3. Пошук шляхів, які допоможуть усунути наявні причини поширення нарковмісних речовин.
 4. Визначення існуючих провокаційних факторів, що підштовхують підростаюче покоління до вживання нарковмісних речовин.

До даної профілактичної роботи залучаються всі наявні служби і організації: соціальні, освітні, медикопсихологические. Одним з найважливіших способів проведення профілактичних робіт вважаються організаційні заходи ознайомчого характеру, такі як лекція про шкоду наркотиків, наочні уроки, бесіди у загальноосвітніх школах.

На думку психологів, підростаюче покоління є найбільш вразливою категорією громадян. Вони дуже чуйно реагують на думку і піддаються сторонньому впливу.

До роботи дитячих психологів і вчителів активно підключаються і самі батьки. До профілактичної діяльності відносяться і засоби масової інформації. За допомогою ЗМІ можна охопити значну аудиторію і провести необхідні соцопитування.

Нюанси профработы з дітьми

Відомо, що підлітки негативно ставляться до всього нового, що намагається піднести їм старше покоління. При роботі з молоддю найбільш дієвими методами проведення профілактичних заходів стають наочні уроки, багаті фото — і киноматериалами.

Ефективними є презентація про шкоду наркотиків, оформлена з включенням розповідей колишніх наркоманів та осіб, які безпосередньо брали участь у лікуванні наркозалежних людей. Від педагогів у цьому випадку вимагається вміння підносити необхідну інформацію найбільш доступно і проводити всі заходи у вигляді бесід «на рівних».

Смислова навантаження при цьому повинна йти в позитивному ключі. Саме подібний підхід дуже важливий при роботі з підлітками. Особливо якщо в бесіді будуть брати участь сторонні особи, так чи інакше зіштовхуються з проблемою наркозалежності.

Напрямки профілактичної роботи

Профілактика поширення наркоманії серед населення повинна включати всі можливі способи, що допомагають найбільш точно донести до громадян ідею здорового способу життя. Всі використовувані методи зобов’язані найбільш результативно охоплювати масштабну цільову аудиторію, щоб отримати максимальну віддачу від задуманого.

За темою:  Користь і шкода анаші (канабісу)

Найбільш дієві результати від профілактичних заходів виходять з умовою підключення всіх можливих напрямів роботи в цій області. Фахівці виділяють чотири напрямки, які стають найбільш ефективними у проведенні профілактики поширення наркоманії. Це:

Освітня та виховна робота. Профілактичні заходи даного русла охоплюють молодіжної та підліткової частини населення. Подібна профілактика проводиться в школах та інших освітніх установах у вигляді:

 • бесід;
 • лекцій;
 • опитувань;
 • діалогів;
 • наочних уроків.

Особливо важливим стає характер проведення даних заходів. Адже будь-яка пам’ятка про шкоду наркотиків, піднесена на довірчих уроках, принесе набагато більше користі, ніж примусове відвідування лекцій з нудним монологовым напрямком.

Санітарно-гігієнічні заходи. Дані роботи проводять, базуючись на здійсненні масштабної інформованості з охопленням більшої частини населення про згубність наркологічного пристрасті. Здійснюється даний напрямок з активним залученням у роботу засобів масової інформації, радіо — і телемовлення.

Громадські заходи по боротьбі з розповсюдженням наркотиків. В даному випадку найважливішим фактором, що дозволяє досягти бажаної мети, стає донесення найбільш повної інформації. Кожна людина повинна знати про існування анонімних служб довіри психологічного і медичного характеру, куди можна звернутися в будь-який момент.

Адміністративно-законодавчі методи. Шляхом встановлення певних постанов Законодавча влада також бере безпосередню участь у боротьбі проти поширення нарковмісних речовин. При цьому необхідно донести до широких мас населення, що у випадку торгівлі наркотиками людей чекає суворе покарання у вигляді тривалого позбавлення волі.

Всі існуючі напрямки профілактичної боротьби з наркотиками, спрямовані на інформування населення проводяться з одночасним підключенням і практичних робіт. В їх число входять проведення опитувань, анкетування та голосувань.

Сукупність всіх даних способів і дозволяє домогтися найбільш кращих результатів у профілактиці поширення наркотиків у цій країні.

Види профілактики

В здійснюваної широкомасштабної роботи по інформуванню населення, фахівці розрізняють кілька найбільш важливих аспектів. Їх грамотне включення до проведену роботу дозволяє охопити і задіяти в програмі всі шари і категорії громадян.

Фахівцями розроблено три ступені планомірного впливу на населення. Далі розглянемо їх докладніше.

Первинна

Головною метою профілактики первинної ступені стають проведення робіт з попередження першої проби наркотику. Основними напрямами щодо здійснення даного плану стають:

 1. Соціальні роботи з метою встановлення взаємодії з даними групами населення.
 2. Допомога психологічної спрямованості. Ці методи дозволяють можливі конфлікти і проблеми, що відбуваються всередині особистості. Людині допомагають повернути соціалізацію і поліпшити взаємодію з усім колективом в цілому.
 3. Педагогічні засоби. Дана робота спрямовується на отримання успішних результатів профілактичних прийомів шляхом проведення різних пізнавальних бесід і навчання.
За темою:  Ознаки ломки у наркозалежних

У роботі беруть активну участь і волонтери, а також ЗМІ. Передбачається повсюдне поширення друкованих матеріалів, у яких висвітлюються негативні наслідки вживання наркотичних препаратів.

Вторинна

У напрямку профілактики другий щаблі включається виявлення осіб, які вже мали досвід вживання наркотиків або вже страждають наркотичною залежністю. Головними цілями даної щаблі стає перешкоду прояву рецидивів і повернення певних осіб на шлях наркозалежного.

Третинна

Третя щабель профілактичних заходів підключається у разі неефективності вторинної. У цьому випадку до виявлених наркоманів застосовується ряд соціальної, педагогічної та медичної роботи, спрямованої на усунення наявної проблеми.

Соціальна педагогіка

Одним з головних ланок у проведенні профілактичних заходів щодо боротьби з поширенням наркоманії стає робота соціального педагога. Фахівець в даній області підключає до своєї діяльності численні завдання різного спрямування.

Для отримання максимально ефективного результату соціальний педагог повинен вміти підходити до даної проблеми індивідуально. Тобто працювати з урахуванням психологічних особливостей даної конкретної особистості.

Суть роботи соціальної педагогіки базується на контактній розмові з підлітком. При цьому фахівець повинен вміти як вислуховувати особистість, так і непомітно підносити потрібну інформацію з отриманням кращої її ефективності. Для цього корисні матеріали (таблиця шкоди наркотиків, лекції, бесіди) підносяться максимально послідовно і акуратно.

До найбільш дієвим способам, використовуваним соціальною педагогікою, фахівці відносять наступні напрямки профілактики:

Бесіди

При цьому дуже важливо зуміти організувати бесіду з підлітком на довірчому і щирому ключі. Тільки в цьому випадку буде отриманий найбільш повний і максимально ефективний результат. В процесі педагог намагається розкрити такі теми, як:

 • вплив наркотиків на здоров’я;
 • що очікує наркомана в майбутньому;
 • біди, які несе з собою розповсюджується наркоманія;
 • фізичні і соціальні наслідки вживання наркотиків.

Дискусії

Тобто активне залучення до проведену бесіду саму особистість. Таким чином вдається виявити вже наявну залежність або обмежити наявність передумов до появи проблеми. При грамотно підібраному сценарії дискусії педагог здатен отримати максимально корисні відомості, але лише шляхом встановлення довіри між дорослим і підлітком.

Лекції

Така методика дозволяє донести до найбільшої за кількістю аудиторії проблему наркоманії і підвищити ступінь зацікавленості у вирішенні даної проблеми. Головний акцент при проведенні бесід приділяється доступності та яскравості наведених прикладів і самого ніж розповідає матеріалу.

За темою:  Зберігання та розповсюдження наркотиків: стаття

Рольові ігри

Дані заходи, що проводяться в ігровій формі, дозволяють найбільш точно відтворити можливі ситуації, що виникають при наявних проблемах (наркозалежність, бажання спробувати наркотик вперше, як вести себе, коли пропонують купити наркотичний препарат).

Психогімнастика

Цей спосіб відноситься до невербальним методом впливу на особистість людини. Таке заняття дозволяє найбільш точно і експресивно пережити конкретної особистості певні емоції, властиві наркоманам, «на своїй шкурі» відчути, що таке ломка, бажання добути дозу будь-якою ціною. Активно використовуються всі доступні засоби: емоції, пантоміми, міміка.

Поведінкові тренінги

Заняття проводяться в групах. Дані заходи дозволяють покращити соціальні навички та підвищити якість взаємодії в колективі. А наявна варіантна можливість різного поведінки дозволяє вибрати найбільш кращий і ефективний спосіб взаємодії людина-суспільство.

Опитування

Дані напрямки в роботі соціальних педагогів допомагають проводити великі анкетування (іноді опитування проводять у умовах анонімності). Ця методика вважається однією з найбільш результативних при роботі з підлітками.

Інтерв’ювання

За допомогою цього способу педагог домагається максимального глибокого специфічного впливу на особистість. Завдяки проведеним інтерв’ю фахівець виявляє існуючі погляди особистості на проблему наркоманії і його ставлення до наркотиків.

Яких результатів слід очікувати

Всі напрацьовані методики, що використовуються в профілактичних цілях по боротьбі з наркоманією здатні принести очікувану користь лише за умови комплексної роботи. У даному процесі повинні брати участь всі особи і соціальні служби.

Завдяки єдиним спрямованих на зусиллям стає можливим охопити проводиться профілактикою найбільш уразливі для наркоманії верстви населення. А також і вирішити існуючі проблеми серед підлітків, які вже встигли познайомитися з наркотиками.

Тільки формування здорового відношення до життя, в якій беруть участь як батьки, так і педагоги, допоможуть купірувати масштабний наступ наркоманії. А також і зацікавити більшу частину населення, залучаючи людей до заходу антинікотинової спрямованості.

MAXCACHE: 0.39MB/0.01119 sec